Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3. No. 1(2-SI) (Nov 2018) (Special Issue) AL-ASABIYYAH AL-GHALIBAH SEBAGAI MAKSUD KEMAMPUAN MENCEGAH MUNGKAR PEMERINTAH DALAM HADITH NABI SAW SERTA ANALISIS KEPENTINGAN MELAYU DALAM REFORMASI POLITIK MALAYSIA Abstract   PDF
Ahmad Izzuddin Abu Bakar
 
Vol 3. No. 1 (June 2018) ANALISIS TERHADAP HADITH TENTANG PENYAMATARAFAN WANITA DAN HAIWAN: ULASAN DAN KRITIKAN Abstract   PDF
Norhasnira Ibrahim, Nur Saadah Hamisan@Khair, Shumsudin Yabi
 
Vol 3. No. 1(2-SI) (Nov 2018) (Special Issue) ECONOMIC SITUATIONS IN THE ERA OF UMAR BN KHATTAB: AN ANALYTICAL STUDY Abstract   PDF
Kabiru Goje
 
Vol 3. No. 2 (December 2018) GENDER EQUITY IN HADITH LITERATURE: AN ANALYSIS OF THE CONTEMPORARY HADITH CURRICULUM OF MADRASAH ALIYAH IN INDONESIA Abstract   PDF
Tajul Arifin
 
Vol 1. No. 1 (December 2016) HAGIOGRAPHIC ELEMENTS IN THE BATTLE OF UHUD: A PROLEGOMENON TO THE EARLY SIRAH TRADITIONS Abstract   PDF
Ummi Kamila Mior Ahmad Ramdzan, Ahmad Sanusi Azmi
 
Vol 3. No. 1(2-SI) (Nov 2018) (Special Issue) INTEGRATION OF NAQLI AND AQLI THROUGH NEW MEDICAL CLASSIFICATION OF HADITH FROM SAHIH AL-BUKHARI Abstract   PDF
Mohd Zohdi Mohd Amin, Adnan Mohammad Yusoff, Saiful Amri
 
Vol 3. No. 2 (December 2018) KERJAYA WANITA DI PERINGKAT PENGURUSAN TERTINGGI NEGARA MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR‘AN DAN HADIS Abstract   PDF
Nur Tasnim Ismail, Bharuddin Che Pa, Mohamad Zaidi Abdul Rahman
 
Vol 3. No. 2 (December 2018) KEWASPADAAN TERHADAP AGENDA MUSUH ISLAM DALAM GERAKAN DAKWAH: PERBINCANGAN HADITH BERKAITAN DALAM KARYA SAYYID MUHAMMAD NUH Abstract   PDF
Muhammad Arif Yahya
 
Vol 3. No. 1(2-SI) (Nov 2018) (Special Issue) KONSEP RAHMATAN LIL ALAMIN DALAM HADITH: PENEROKAAN MAKNA SERTA APLIKASI DI MALAYSIA Abstract   PDF
Ahmad Sanusi Azmi, Mohd Yusuf Ismail
 
Vol 2. No. 2 (December 2017) KRITIKAN GOLDZIHER TERHADAP RIWAYAT ABU HURAIRAH: ANALISIS TERHADAP HADITH ANJING TANAMAN Abstract   PDF
Zati Nazifah Abdul Rahim, Nur Syahirah Mohd Wazir, Siti Baizura Solihan, Nur Natasya Nabilla Rosman
 
Vol 2. No. 1 (June 2017) KRITIKAN TERHADAP RASULULLAH DAN AL-QURAN: ANALISIS KARYA NON-MUSLIM ZAMAN UMAWIYYAH DAN ABBASIYYAH Abstract   PDF
Ahmad Sanusi Azmi, Mohd Yusuf Ismail, Zulhilmi Mohamed Nor, Amiruddin Mohd Sobali
 
Vol 3. No. 2 (December 2018) MANHAJ PENULISAN AL-TIRMIDHĪ TERHADAP ḤADĪTH-HADITH ABWĀB AL-TAFSĪR DALAM KITAB AL-JĀMI’ Abstract   PDF
Ammar Ismail, Fathullah Asni
 
Vol 3. No. 1(2-SI) (Nov 2018) (Special Issue) METODE IBN ADIL AL-HANBALI (W 880H) DALAM PENGHUJAHAN HADITH DI DALAM KITABNYA AL-LUBAB FI ULUM AL-KITAB: KAJIAN TERHADAP SURAH AL-FATIHAH Abstract   PDF
Ahmad Kamel Mohamed, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Adel Abdul Aziz al-Ghiryani
 
Vol 1. No. 1 (December 2016) METODOLOGI AL-HAFIZ IBN AL-SALAH DALAM PERMASALAHAN PENTASHIHAN HADIS DAN FENOMENA PENTASHIHAN PADA MASA KINI Abstract   PDF
Zulhilmi Mohamed Nor
 
Vol 1. No. 1 (December 2016) MISCONCEPTION AGAINST THE PROPHET AND THE QUR’ĀN IN ORIENTALIST LITERATURE Abstract   PDF
Nusairah Ramli
 
Vol 2. No. 1 (June 2017) PENGGUNAAN HADIS DAIF DALAM FATWA MENGENAI WASIAT DI MALAYSIA SERTA LANGKAH PENYELESAIANNYA Abstract   PDF
Fathullah Al Haq Muhamad Asni, Jasni Sulong, Ammar Ismail
 
Vol 3. No. 1 (June 2018) PENGGUNAAN HADITH NABI DALAM PENULISAN: ANALISIS TERHADAP KARYA KARYA GOLONGAN LIBERAL DAN PENGARUHNYA DALAM MEDIA SOSIAL Abstract   PDF
Phayilah Yama, Norsaleha Mohd. Salleh, Abu Zaki Ismail, Hamidun Mohamad Husin, Noor Hafizah Mohd. Haridi, Mohd. Shairawi Mohd. Noor
 
Vol 3. No. 2 (December 2018) PENGUASAAN KOMUNIKASI ISLAM DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DENGAN KOMUNIKASI KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR Abstract   PDF
Phayilah Yama, Mohd Shairawi Mohd Noor, Siti Zaliha Ibrahim, Siti Azwanie Che Omar, Mohammad Ikhmal Syamimi Rozeli
 
Vol 1. No. 1 (December 2016) PERANAN SAINS MODEN DALAM INTERAKSI TEKS HADIS: PENELITIAN TERHADAP HADIS BERKAITAN PENCIPTAAN JANIN MANUSIA Abstract   PDF
Mohd Yusuf Ismail
 
Vol 2. No. 2 (December 2017) PERKEMBANGAN METODOLOGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HADITH DI NEGERI KEDAH Abstract   PDF
Ahmad Yunus Mohd Noor, Qutrennada Rosli
 
Vol 1. No. 1 (December 2016) SUMBANGAN AHL AL-HADITH DAN PERANANNYA DALAM MEMBANGUN KETAMADUNAN ISLAM Abstract   PDF
Muhammad Arif Yahya
 
Vol 2. No. 1 (June 2017) TASYADDUD ABU HATIM AL-RAZIY: ANALISIS TERHADAP PERAWI-PERAWI YANG DINILAI DENGAN FRASA “LAYSA BI AL-QAWIY” DAN “LAYSA BIQAWIY” Abstract   PDF
Ahmad Kamil Jamilin
 
Vol 3. No. 1 (June 2018) TEKNIK VISUALISASI MAKLUMAT SYARAH HADIS Abstract   PDF
Siti Fadzilah Mat Noor, Hairulliza Mohamad Judi, Noor Syafawati Rahim
 
Vol 2. No. 1 (June 2017) THE DEBATE ON ANTI-WOMAN DISCOURSE IN THE HADITH LITERATURE Abstract   PDF
Nur Saadah Hamisan@Khair, Nurdina Mohd Dahlan
 
Vol 1. No. 1 (December 2016) THE INTRICATE LABYRINTH OF QUR’ĀNIC REFERENCES IN SĪRAH NABAWIYYAH: AN OVERVIEW OF THE ORIENTALIST WORKS Abstract   PDF
Ahmad Sanusi Azmi
 
1 - 25 of 43 Items 1 2 > >>