[1]
Abu Bakar, A.I. 2021. Peranan Hadis Daif Dalam Menentukan Makna Hadis: Tinjauan Ke Atas Huraian Terpilih Daripada Kitab Syarah: The Role of Weak Hadith in Determining the Meaning of Hadith: A Literature Review on Selected Interpretation from Commentary Books. Journal Of Hadith Studies. 6, 2 (Dec. 2021), 46-55. DOI:https://doi.org/10.33102/johs.v6i2.148.