Abu Bakar, A. I. . (2021). Peranan Hadis Daif Dalam Menentukan Makna Hadis: Tinjauan Ke Atas Huraian Terpilih Daripada Kitab Syarah: The Role of Weak Hadith in Determining the Meaning of Hadith: A Literature Review on Selected Interpretation from Commentary Books. Journal Of Hadith Studies, 6(2), 46-55. https://doi.org/10.33102/johs.v6i2.148