Abu Bakar, A. I. . (2021) “Peranan Hadis Daif Dalam Menentukan Makna Hadis: Tinjauan Ke Atas Huraian Terpilih Daripada Kitab Syarah: The Role of Weak Hadith in Determining the Meaning of Hadith: A Literature Review on Selected Interpretation from Commentary Books”, Journal Of Hadith Studies, 6(2), pp. 46-55. doi: 10.33102/johs.v6i2.148.