[1]
A. I. . Abu Bakar, “Peranan Hadis Daif Dalam Menentukan Makna Hadis: Tinjauan Ke Atas Huraian Terpilih Daripada Kitab Syarah: The Role of Weak Hadith in Determining the Meaning of Hadith: A Literature Review on Selected Interpretation from Commentary Books”, JOHS, vol. 6, no. 2, pp. 46-55, Dec. 2021.